17 June 2010

Membuka Ikatan Kafan Ketika Kembumi Jenazah

Postby sierra63 »

Assalamualaikum,

Adakah menjadi satu sunnah drp nabi untuk membuka semua ikatan kain kapan semasa mayat diletakkan dalam liang lahat seperti yang menjadi kebiasaan dilakukan oleh masyarakat Malaysia.
Boleh datangkan dalil yang menyokong perkara ini.

JKK

WA


***************************************
Postby Abu_Umair »

بسم الله
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد

Meleraikan ikatan kain kafan ketika memasukkan mayat ke dalam kubur termasuk dalam perkara sunat di sisi sebahagian ulama, dan diriwayatkan dalam beberapa atsar salaf.

Antara dalil bagi amalan ini ialah hadis Ma'qil bin Yasar:

لما وضع رسول الله صلى الله عليه و سلم نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه

Maksudnya: Ketika Rasulullah Sallallahu Alahi Wasallam meletakkan Nuaim bin Masud ke dalam kubur, baginda mencabut ikatan-ikatan.
(Direkod dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah, no 11668 Sunan Baihaqi no: 6505, dinilai dhaif oleh Albani dalam Silsilah Dhaifah, no: 1763).

hadis ini dihukum munkar kerana di dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah dijelaskan bahawa jenazah tersebut ialah Nuaim bin Mas'ud Al-Asyja'ie. Sedangkan sahabat ini wafat pada zaman pemerintahan Ali (Al-Isabah oleh Ibn Hajar).

Walaubagaimana pun, perbuatan meleraikan ikatan jenazah di dalam kubur diamalkan oleh ramai salaf.

Antaranya:

Abdullah bin Imam Ahmad berkata: Seorang adikku yang kecil mati. Ketika aku meletakkannya di dalam kubur, dan ketika itu ayahku (Imam Ahmad) berdiri di tepi kubur- beliau berkata kepadaku "Wahai Abdullah, leraikan ikatan-ikatannya". Lalu aku meleraikannya". (Masail Imam Ahmad).

Di dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah, direkodkan amalan ini daripada beberapa salaf antaranya Abu Hurairah, Ibrahim Al-Nakhaie, Amir Al-Sya'biy, Al-Dhahhak, Hasan Basri, dan Ibn Sirin.

Kata Al-Albani, "...Atsar-atsar daripada sesetengah tabieen yang tidak lepas daripada kedhaifan, namun himpunan atsar tersebut memberikan ketenangan dalam diri bahawa perbuatan meleraikan ikatan di dalam kubur adalah amalan yang diketahui di kalangan salaf".

Kata Ibn Qudamah, "Manakala meleraikan ikatan-ikatan daripada sisi kepala dan kakinya, ia adalah sunat. Kerana ikatan tersebut dibuat kerana bimbang ia terlerai. Dengan pengkebumian, ia tidak lagi dibimbangi". (Al-Mughni 2/191).

Wallahu A'lam.

0 comments:

Post a Comment