05 March 2009

Persoalan Ruh

Salam

Selain daripada manusia, apakah ada makhluk Allah yang lain mempunyai roh? Dengan lain perkataan apakah haiwan, Jin atau Malaikat mempunyai roh.

Wassalam

****************
thtl

Wassalam

Jawab:

Sebelum itu kita peringatkan Firman Allah SWT," Ruh itu termasuk urusan Tuhan-mu.." AQ 17:85 Maka perbahasan dalam hal ini panjang dan agak memeningkan. Tapi itu bukanlah excuse (alasan) kami utk tidak menjawab masalah ini. Kita terus menyalin pendapat ahli tahqeeq (penilai kebenaran) dlm masalah yg ditanyakan.
Maka apakah haiwan, Jinn, Malaikat mempunyai ruh?

Menurut Syaikhul Islam Ibn Taymiyah rh (Majmu' Rasail alMunirah, 2/39), ruh, nafs, darah ini sering digunakan utk menggambarkan komponen ghaybiyat bagi manusia, haiwan dan Malaikat atau jinn. Tapi Ruh ni sering digunakan untuk manusia dan Malaikat, bahkan Jibril itu sering dinamakan arRuh*. Haiwan sering disebut nyawa atau darah. Manakala tidak ada istilah ruh atau nyawa utk jinn.

alHafeedz Ibn Qayyim (arRuh) pula membedzakan ruh menggambarkan kehalusan dan sifat ketuhanan, manakala nyawa atau nafs menggambarkan komponen manusia, haiwan dan Jinn, sebab itu bila haiwan disembelih dan tercabutnya nyawanya, ia akan lenyap, manakala bila nyawa manusia tercabut dia akan keluar sebagai RUH. Haiwan, manusia yg jahat dan Jinn dikaitkan dengan hawa nafsu yg buas dan rakus, maka elemen ruh itu lenyap, manakala Malaikat dan manusia yg soleh dikaitkan dgn RUH, dan nafsunya yg tenggelam.

Kesimpulan dari hasil kajian pentahqeeq ini: ruh dan nyawa itu boleh digunakan utk semua species makhluk itu, tapi ruh lebih releven utk manusia dan Malaikat. WA

* Dalil tambahan:
"lalu Kami mengutus Ruh Kami (Jibril AS) kpdnya (Maryam AS).." AQ 19:17

0 comments:

Post a Comment