10 March 2009

Had-had Binaan Atas Kubur

khai

Salam

Sesetengah kubur masyarakat Islam di negara kita dibina tembok batu di atasnya. Ada yang berpendapat jika tembok itu sedikit tidak mengapa , namun jika tinggi dan berpenutu ia terlarang.

Apakah had-had yang dibenarkan oleh syarak sebenarnya ?

Terima kasih

**********
kamin
Panel Feqh

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan sdr khai dengan kadar kemampuan yang ada, Insyaallah.

Larangan melakukan binaan diatas kubur datang dari sebuah hadith Nabi saw riwayat Jabir rh :

( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر ،وأن يقعد عليه،وأن يبى عليه،[ أو يزاد عليه ]،[ أو يكتب عليه] ). أخرجه مسلم (3/62) وأبو داود (2/71) والنسائي (1/284-285،286) والترمذي (2/155) وصححه، والحاكم (1/370)والبيهقي(4/4)وأحمد (3/295،332، 339، 399).والزيادتان لابي داود والنسائي،وللبيهقي الاولى
"Rasulullah saw menegah dari mengecat kubur dan duduk diatasnya serta membina binaan diatasnya" (atau menambah2 ketinggiannya), (atau menulsi keatasnya) [hadith dikeluarkan oleh Muslim 3/62, Abu Daud 2/71, al-Nasaai 1/286-284, al-Tirmudzi 2/155, al-hakim 1/370, Ahmad 3/332.339,399 - Dua2 tambahan oleh abu Daud & al-Nasaai, dan yang pertama oleh al-Baihaqi]

Walaubagaimanapun, ulama2 Mazhab khilaf didalam menentukan hukumnya (antara Makruh dan Haram). Berikut adalah pandangan Mazhab al-Syafie, menurut Imam al-Nawawi.

Imam al-Nawawi rh. berkata : "Makruh mengecat, membina bangunan dan menulis diatas kubur. Jika dibina bangunan diatas kubur orang awam (musabbalah) maka hendaklah dimusnahkan" (Minhaj al-Thalibin, ms 360). Didalam al-Majmu', al-Nawawi mengatakan : "Berkata sahabat-sahabat kami Rahimahullah: "Tidak ada perbezaan antara membina bangunan (di atas kubur) sama ada membina kubbah atau rumah atau seumpama keduanya. Kemudian hendaklah diperhatikan, jika kubur itu kubur musabbalah (kubur orang awam) adalah haram di atasnya berbuat demikian…. Jika sekiranya kubur itu milik persendirian, adalah harus membina bangunan, ianya dihukumkan makruh dan tidak perlu dirobohkan" [al-Majmu‘: 5/260].

Beliau berpendapat bahawa binaan tersebut jika berlaku diperkuburan awam, maka hukum membinanya adalah haram, dan jika ia berada ditanah persendirian, maka hukumnya cuma makruh sahaja.

------------------
Prof Dr Refaat Fawzi (Universiti Kaherah) menjelaskan kenapa dilarang melakukan binaan keatas kubur. Diantaranya penjelasann beliau adalah :-

a. Larangan yang datang dari hadith sahih, riwayat Jabir (lihat hadith diatas)
b. Dalil yang membenarkan ditanam mayat lain diatas kuburan yang lama, sebagaimana kubur di bandar Makkah dan Madinah.
c. Bagaimana pula dengan mayat2 yang mati di laut, sudah tentu binaan2 tidak diperlukan langsung.

----------------
Kadar tambakan yang dibenarkan oleh Nabi saw (petikan dari Kitab Ahkam al-Janaa'iz ms 195) :-

Disunatkan meninggikan sedikit tanah kubur agar dibezakan dengan tanah bumi sebanyak sejengkal, agar ia dikenali, sebagaimana hadiith Jabir ra :-

أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ، ونصب اللبن نصبا ،ورفع قبره من الارض نحوا من شبر
"bahawa Nabi saw dibuat untuknya liang lahat, ditegakkannya dengan batu bata, ditinggikan kubur dari bumi sebanyak sejengkal" [Hadith riwayat Ibn Hibban didalam Shahihnya #2160, al-Baihaqi 3/410 dengan isnadnya Hasan].

Riwayat tersebut diperkuatkan oleh seorang saksi Saleh bin Abi Saleh berkata :

رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر
"Aku melihat kubur Rasulullah saw tinggi sejengkal dari permukaan bumi" [Riwayat Abu Daud].

Riwayat diatas menjadi dalil akan larang meninggikan lebih dari sejengkal. Imam al-Syafie rh. mengatakan bahawa :-

وأحب أن لا يزاد في القبر تراب من غيره ، لانه إذا زيد ارتفع جدا ، وإنما أحب أن يشخص على وجه الارض شبرا أو نحوه
"Aku lebih suka untuk tidak menambah dengan tanah lain, sebab jika ditambah dengan tanah lain ia akan menyebabkan kubur itu tinggi dari permukaan bumi" [al-Umm 1/245-246]

Sekian, wassalam
=============
Rujukan :

1. Prof Dr Refaat Fawzi. البناء فوق المقابر . URL : http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528610462

2. Syeikh Nasyiruddin al-Albani. أحكام الجنائز وبدعها. cet baru. Riyad : Maktabah al-Ma'aarif, 1993.

0 comments:

Post a Comment